Kemâl Sunal Abdi/Narçın Fatma Girik Nigâr Dinçer Çekmez Âgâh Efendi Sümer Tilmaç İstinyeli Deli Eşref Bahar Öztan Lebibe Pembe Mutlu Bedide Saadettin Erbil (seslendirme) Gazanfer Özcan (seslendirme